خرید اشتراک شعبده راز

با خرید اشتراک علاوه بر زیرنویس فارسی شعبده راز، هرماه به یک تا سه کلاس جدید نیز دسترسی خواهید داشت.

یک ماهه

۳۰ روز ۱۹۹ تومان

ترجمه تخصصی فارسی

دانلود با لینک مستقیم

آموزش شعبده بازی

آموزش تردستی

آموزش ذهن خوانی

فیلم های مستند

انجمن شعبده بازان دنیا

اجراهای زنده پنگوئن مجیک

سه ماهه

۹۰ روز ۳۹۹ تومان

ترجمه تخصصی فارسی

دانلود با لینک مستقیم

آموزش شعبده بازی

آموزش تردستی

آموزش ذهن خوانی

فیلم های مستند

انجمن شعبده بازان دنیا

اجراهای زنده پنگوئن مجیک

شش ماهه

۱۸۰ روز ۶۹۹ تومان

ترجمه تخصصی فارسی

دانلود با لینک مستقیم

آموزش شعبده بازی

آموزش تردستی

آموزش ذهن خوانی

فیلم های مستند

انجمن شعبده بازان دنیا

اجراهای زنده پنگوئن مجیک

یک ساله

۳۶۵ روز ۹۹۹ تومان

ترجمه تخصصی فارسی

دانلود با لینک مستقیم

آموزش شعبده بازی

آموزش تردستی

آموزش ذهن خوانی

فیلم های مستند

انجمن شعبده بازان دنیا

اجراهای زنده پنگوئن مجیک

×