هیپنوتیزم سریع یا سریعترین هیپنوتیزم

هیپنوتیزم سریع یا سریعترین هیپنوتیزم

تصور کنید دست کسی را می فشارید و می بینید که او مانند یک گونی سیب زمینی، هیپنوتیزم شده به زمین برخورد می کند! این فرآیند سال ها آزمایش شده، کامل شده و راز تکنیک آن مخفی نگه داشته شده است!

×