در این فیلم به مناسبت هالووین ده تا از ترسناک ترین و خطرناک ترین محصولات شعبده راز رو براتون به نمایش میزارم و همینطور چند تا از این حرکت ها رو مثل دفترچه تسخیر شده، ظاهر شدن نوشته روی کاغذ و سوزن جن زده رو اجرا میکنم.